top of page

PRODUCTEN EN SERVICES

Begeleiding ondernemers

GA GOED VAN START...

Of je nu een eigen onderneming gaat starten of net gestart bent, of je bent toe aan een nieuwe (groei)fase in het bestaan van je onderneming, het is altijd fijn om daar wat hulp bij te krijgen.

 

Als voormalig adviserend openbaar accountant en voormalig ondernemer in de verzekeringsbranche heb ik de bagage die jou kunnen helpen bij het maken van een goede start in je strategische proces

Jij hebt de ideeen over hoe jouw product of dienst er uit komt te zien en ik help jou om ook alle andere aspecten rondom het ondernemerschap goed in te vullen

STARTERS

Je hebt eindelijk de stap genomen om je eigen bedrijf te starten. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel heb je al geregeld en je hebt ook al met een accountant gesproken over de bedrijfsvorm en wat je allemaal moet regelen bij de notaris, de belastingdienst, de bank, je verzekeringsadviseur en bij de accountant.

En je hebt ook al een globaal idee over waar je je onderneming in wil gaan starten.

Maar dan begint het pas. Dan moeten onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

 • Wat is exact je plan?

 • Hoe ga je je product of dienst ontwikkelen?

 • Heb je daar een investeringskapitaal voor nodig?

 • Wat is de doelgroep waar je jouw product of dienst aan wil verkopen?

 • En zitten die daar wel op te wachten? En zo ja, zijn ze wel bereid om daarvoor te betalen

Begeleiding starters

Veel goede ideeën voor nieuwe producten en diensten redden het uiteindelijk niet tot een levensvatbaar bedrijfsmodel. Daar zijn veel redenen voor, maar de belangrijkste is vaak dat door een startende ondernemer veel tijd, geld en energie wordt besteed aan het ontwikkelen van het product of dienst en te weinig onderzoek wordt gedaan of de markt wel behoefte heeft aan het product of dienst.

Het doel van een startup is uit te zoeken wat het juiste product is om te ontwikkelen – datgene wat klanten willen hebben en bereid zijn om voor te betalen.

STARTERSMODULE

Om je in deze startfase te begeleiden en samen met jou dit proces goed te beginnen bied ik startende ondernemers een startersmodule aan. Tijdens deze module gaan we gestructureerd aan de slag met:

 • Bepalen wat je doel is wat je wil bereiken met je bedrijf. Wat is de Visie? Wat is je bestemming. Kan je een duurzaam bedrijf opbouwen rondom een assortiment producten of diensten?

 • Bepalen van de strategie

  • Bedrijfsmodel

  • Routekaart voor product of dienst

  • Met welke partners ga je samen werken

  • Wie zijn je concurrenten

  • Wie worden je klanten

 • Hoe ga je gevalideerd leren van wat je klanten echt willen? En wie zijn ook alweer die klanten?

 • Hoe ga je (bij)sturen

 • Wat wordt je Minimaal Levensvatbaar Product of Dienst wat je in de markt gaat zetten

 • Hoe ga je (bij)sturen

 • Hoe ga je verder groeien

​Omdat je starter bent, heb je misschien niet direct de financiële middelen om een business consultant te betalen.

 

Omdat ik graag startende ondernemers (ondernemers die korter dan 2 jaar bezig zijn met hun onderneming) wil helpen, bied ik de eerste 20 consultancy uren aan tegen een gereduceerd uurtarief van € 75 excl. BTW (normaal € 125 per uur). En op de factuur geef ik je een betalingstermijn van 365 dagen.

 

Nadat deze 20 uur gemaakt zijn, maak je zelf de keuze of je nog verder wil met de startersmodule.

Starters

ONDERNEMERS

Ondernemers wil ik graag helpen door middel van mijn kennis, kunde en ervaring om een succesvolle onderneming te voeren, uit te bouwen of te verbeteren, in te zetten.

Geen standaard stappenplan, maar een aanpak die uniek en specifiek is voor jouw situatie.

De kernwoorden die van toepassing zijn voor mijn aanpak:

 • Integer

 • Eerlijk

 • Sterk moreel kompas

 • Betekenisvol

 • Naïef geïnteresseerd

 • Toegankelijk

 • Scherpe analist; snel en goed doorgronden van mensen en wat ze zeggen

 • Soms een beetje irritant

 •  “The Dentist” => Het doet een beetje pijn, maar achteraf weet je wel dat het goed is geweest dat je er naar toe bent gegaan

 • Vertrouwenspersoon

Begeleiding ondernemers

Wat voor soort opdrachten

Qua opdrachten kan je denken aan:

 • Welke richting moet ik op met mijn bedrijf? De ontwikkelingen om mij heen gaan wel heel erg snel en ik ben bang dat ik op het verkeerde spoor zit

 • Moeten we een groeistrategie gaan door voeren en hoe gaan we die realiseren?

 • Ik heb een (crazy) idee en ben op zoek naar een kritisch klankbord om dat idee tegen aan te houden

 • Ik loop een beetje vast binnen mijn onderneming en weet niet welke richting op. Autonoom groeien, groeien door overnames, aansluiten bij een groter geheel, verkopen en iets heel anders gaan doen?

 • ‘Ik mis nu een compagnon’ sessie. Gewoon een (ex)-ondernemer om even tegen aan te praten; problemen met personeel, plannen die niet lukken, investeringen al dan niet doen, ik heb een leuk marketing idee.

 • Het invullen van de pro actieve kijk op mijn onderneming, die ik eigenlijk van mijn huisaccountant verwacht

 • De samenwerking met mijn compagnon loopt niet helemaal lekker. Wat kunnen we er aan doen (samenwerking verbeteren, uit elkaar gaan, vreedzame co-existentie).

 • Ik ben van plan om mijn bedrijf over te dragen aan (een van) mijn kinderen. Doe ik daar wel verstandig aan?

KENNISMAKEN?

Mocht je interesse hebben om over een van deze onderwerpen eens een gesprek te voeren, dan nodig ik je graag uit voor een kennismakingslunch.

 

Tijdens deze lunch gaan we elkaar beter leren en komen we er achter of een verdere samenwerking zinvol en profijtelijk kan zijn voor beide partijen.

Dat hangt af van twee zaken:

 • Is er een persoonlijke klik. Kan er een vertrouwensband ontstaan.

 • Sluit de kennis en kunde van Roland aan bij hetgeen er gevraagd wordt door de klant.

Mochten deze twee ingrediënten positief uit pakken, dan kunnen we beginnen aan een succesvolle samenwerking.

Ondernemers

ONDERNEMERS

IN DE ASSURANTIEBRANCHE

De ontwikkelingen in de assurantiebranche gaan de laatste tijd vrij snel.

 

Denk hierbij aan:

 • Discussie over actieve provisie transparantie

 • Consolidatieslag in de branche, zowel onder verzekeraars als onder advieskantoren

 • Verschraling van het aanbod en onverzekerbare risico’s

 • Data science

 • Verder digitalisering

 • Discussies over (en verlaging van) de hoogte van de beloningen zowel provisie als tekencommissie

 • Het advieskantoor van de toekomst

 • De volatiele hypothekenmarkt en de overspannen huizenmarkt

 

Deze ontwikkelen nopen assurantie ondernemers om goed na te denken over de toekomst van hun bedrijf.

 

Vragen als:

 • Wat is ook al weer onze missie en visie op klantbediening?

 • Hoe is onze huidige strategie en past die nog wel in deze tijd?

 • Hoe gaan we de nieuwe generatie Y en generatie Z naar ons bedrijf krijgen en welke bediening verwachten die? En kunnen wij die waar maken?

 • Hoe gaat de markt zich verder ontwikkelen en hoe gaan wij ook in de toekomst op een goede manier de wensen van onze klanten in vullen?

Begeleiding ondernemers
 • Moeten we een groei strategie voeren? Assurantieportefeuilles kopen? Autonoom groeien?

 • Of moeten we ons juist aan sluiten bij een groter geheel die beter in staat is om te investeren in de benodigde technologische hulmiddelen?

 • Hebben we nog de juiste medewerkers in dienst om ook in de toekomst de klanten te bedienen? En kunnen we ze vast houden?

 • Hoe is de ontwikkeling van ons rendement? Is daar bijsturing nodig?
   

Allemaal vragen waar je als ondernemer misschien niet allemaal een panklaar antwoord op hebt, maar waar je in deze tijd zeker over na moet denken.

 

Mocht je op zoek naar een sparringpartner die zowel ervaring heeft als adviseur (voorheen Registeraccountant), als algemeen directeur / ondernemer en die ook ervaring heeft met het verkopen van zijn bedrijf, dan ben ik de man waarmee je een keer wil sparren over de toekomst van je bedrijf.

IK BIED DE VOLGENDE OPLOSSING AAN:

In een gratis eerste kennismakingsgesprek gaan we tijdens een ontspannen lunch onderzoeken of er een persoonlijke klik is en of een samenwerking mogelijk is.

 • Vervolgens ga ik je in een vraaggesprek van een dagdeel een aantal (ongeveer 40) diepgaande vragen stellen over een aantal onderwerpen:

  • Strategie

  • Markontwikkelingen

  • Organisatie

  • Persoonlijk


De antwoorden op de vragen worden door mij samen gevat in een adviesrapport. De mededelingen van de ondernemer worden door mij niet verder onderzocht.

In het adviesrapport geef ik aan wat mijns inziens de aandachtspunten zijn voor je bedrijf en de ontwikkeling naar de toekomst.

Dat advies kan ook gaan of mijns inziens een zelfstandige voortzetting van het bedrijf al dan niet verstandig is. Desgewenst kan er gesproken worden over een vervolgopdracht

Deze bedrijfsanalyse kan ik aan bieden voor een prijs ad € 1.500 exclusief BTW (€ 1.815 inclusief BTW)

Assurantiebranche
bottom of page